t e c h n i c k ý   p o p i s 

krbových vložek VATRA - Relax

 kvalitní materiál - maximální odolnost

 Typová řada krb. vložek Relax je zhotovena z vysoce odolných  materiálů jako jsou : žebrovaná plotnová litina, silnostěnná a nerezová ocel, šamotové tvarovky, spec. teflonové součástky, keramické těsnění, keramické sklo a samovypalovací barva.                               

 demontovatelnost - snadná oprava při poškození

 Velkou výhodou je snadná výměna všech součástí krbu .Hlavní součásti jako např. všechny stěny topeniště lze vyměnit z vnitřku topeniště, bez poškození obezdívky.   

vysoká účinnost i výkon 

Tato  k. v. je kompletně utěsněná vč. obvodu dvířek , i v případě vysouvacího mechanismu dvířek vzhůru ,což umožňuje kvalitní spalování, vysokou účinnost a dobrou regulaci intenzity spalování .

Vysokou účinnost zajišťuje i labyrint v horní části vložky . Polohy litinové klapky určují momentální charakter dráhy plamene v tomto labyrintu. Poloha uzavřená (složitá trasa) - vysoká účinnost, poloha  otevřená (jednoduchá tras.) je vhodná při provozování krbu  při otevřeném ohništi  s vytaženými dvířky . Další zvýšení účinnosti zajišťují vzduchové průduchy procházející vložku , které rozhánějí plamen na strany a zvyšují plochu pro předání tepla . Přisávání vzduchu ke spalování  je rozděleno na primární okysličování přivedené pod rošt a na sekundární , který slouží zároveň i jako velmi účinná ochrana  skla před přílišným  zanášením   ( takzv. oplach skla neboli samočisticí proces).

 

 ovládací prvky - jednoduchá obsluha vložky

 Popelník krbové vložky je umístěný pod ohništěm a je bezproblémově a čistě vyjímatelný i kdykoliv při provozu vložky na rozdíl typů vložek kde je popelník  možno vybírat pouze přes vnitřek topeniště .

Regulace přisávání vzduchu pro hoření se reguluje ovládačem na spodním krytu popelníku.

Vysouvání dvířek je díky protizávaží snadné a dvířka zůstávají ve všech polohách . Vysouvání je díky teflonovým ložiskům tiché .

 Čištění skla, které se takřka nezakuřuje je snadné jelikož dvířka lze otevřít i do boku a tak se jednoduše zpřístupní i na odvrácené straně prosklení . 

Ovládání klapky je umístěno v horní úrovni dvířek .  

design  krbu - ideální rozměry

 Rozměry  jsou  uzpůsobeny tak, aby čelní prosklení krbu bylo co největší a byl tak umožněn maximální pohled na plameny v ohništi a ne na kov. části vložky.

Dále pak jsme minimalizovali celkový rozměr hloubky vložky tak, aby krb nezasahoval příliš do prostoru v místnosti . Lyžiny na vysouvání dvířek vzhůru jsou sklopné a tudíž je možno zvolit takovou variantu , která Vám umožní přizpůsobit vložku danému zkosení přední stěny krbu . Relax 1 prisma je verse s panorama-tickými dvířky ( vypouklými ) a verse Relax 3 prisma je tatáž verze s panoramatickými dveřmi, ale navíc s prosklenými boky čily je absolutně panoramatická jak může vložka určená ke zdi být.